Bela nedeja

Kako iskomunicirati festival vina, ali i starih zanata, rukotvorina, kulture, književnosti, glazbe, suvenira, likovne umjetnosti, plesa...? Tako da uvrstimo sve te elemente u vizuale, naravno! Vizuali za godišnju manifestaciju Bela nedeja temeljeni su na mnoštvu ilustracija koje simboliziraju razne aspekte tog festivala, a zajedno tvore neki od glavnih motiva ili novu kompoziciju - za svako izdanje festivala drugačiju. Kroz godine su se dodale i boje, ali vizual uvijek ostaje prepoznatljiv i istovremeno vjeran glavnoj ideji - da je to “vavek nova štorija”.

Kategorije: vizualni identitet, copywriting, printani materijali