Riperaj

Dizajn vizualnog identiteta Riperaja bila je jedva dočekana prilika za suradnju s Leom i Mirnom iz Kombinata. Ta se epska kolaboracija dogodila davne 2019., ali još se rado spominje! 

Riperaj je projekt Komunalnog društva Čistoća i zamišljen je kao radionica u kojoj se mogu doći popraviti stare stvari umjesto da se bace. U Riperaju možete naći sav potreban alat i iskusnog savjetnika, čak i poneke rezervne dijelove, ali ideja je da si stvar sami popravite. Nije servis. Tako smo i za identitet stvorili vrlo radionički dizajn kombinacijom “pegboarda”, crno-bijelih fotografija i žutog kruga koji poput aureole daje novi život stvarima koje su bile na rubu propasti.

Dizajn: Lea Jurin i Mirna Gurdon iz Kombinata + Cipmann

Dizajn interijera: Gorana Stipeč Brlić; AO16, Sekcija

Foto: Ivan Vranjić, Gorana Stipeč Brlić

Kategorije: vizualni identitet, printani materijali, signalizacija i navigacijski sustavi