Marinski Heartmades

Naprosto je divno kad se potrefi da radimo dizajn za nešto što i privatno volimo, cijenimo i koristimo. Takva je situacija s Marinski Heartmades keramikom za koju smo imali priliku raditi prvi dizajn vizualnog identiteta. No, kad se stil Marinski keramike od zaigrano sanjive polako transformirao u elegantno sanjivu, ženstvenu keramiku - ta je promjena tražila i redizajn identiteta (uz svakojake tekstove, printane materijale, katalog…). Svaki je komad mala, unikatna oda prirodi s elegantnim monogramom otisnutim u bazi svakog Marinski komada posuđa.

Kategorije: vizualni identitet, copywriting, knjige i publikacije, printani materijali